Cây công trình
Cây Vạn Niên Tùng
Loài này có kích thước bé hơn la hán tùng, sinh trưởng ...
Cây Ngâu
Ngâu hay Ngâu ta (danh pháp khoa học: Aglaia duperreana) là loài ...
Cây Trúc Quân Tử
Đặc điểm hình thái: Thân, Tán, Lá: Cây mọc bụi thưa, gốc ...
Cây Phượng vĩ
Cây phượng vĩ thuộc họ: Đậu, tên khoa học: Delonix regia. Cây ...
Bằng lăng tím
Bằng lăng tím Tên khoa học: Lagertroemia speciosa, thuộc họ Lythraceae Cây có ...
Cây Vạn Tuế
Cây vạn tuế tên khoa học là Cycas revoluta Thunb, thuộc họ ...
Cây Lim Xẹt (Peltophorum pterocarpum)
Cây Lim Xẹt (Peltophorum pterocarpum) có tán tròn đều.
Cây Tùng Tháp
Cây Tùng Tháp có dạng sống kiểu bụi hoặc gỗ thường xanh, ...
1 2 3 4
[0]