Cây công trình
Cây lan Ý
Cây Lan Ý các tên khác là: lục cự nhân, thuận buồm ...
Cây Nguyệt Quế
Nguyệt quế: Murraya paniculata Cây gỗ nhỏ, thân thẳng, dáng đẹp, cành ...
Cây lá mít
Tên khoa học: Codieaum variegatum Cây Cô Tòng hay Cô Tòng Vàng ...
Cây Thạch Thảo
Hoa thạch thảo hay còn được gọi là Dạ yến thảo mêhico ...
Hoa tóc tiên
Tên thường gọi: Thủy tiên hồng, Tóc tiên hồng, hay báo vũ ...
Cây Dương xỉ
Dương xỉ: Nephrolepis cordifolia Nguồn gốc: Châu Mỹ
Cây Chà Là
Chà là: Phoenix reclinata Chà là có thể mọc đơn lẻ
Cây dứa ông
Dứa ông - Thùa lá hẹp: Agave angustifolia Nguồn gốc: Trung Mỹ ...
1 2 3 4
[0]